Kunnen door middel van serious games en gamification zogenoemde 21st century skills geleerd worden?

Steeds meer mensen - wetenschappers, ouders, maatschappelijke organisaties - hanteren het motto 'Spelen, het nieuwe leren'. Op welke wijze kunnen games en/of game-elementen(gamification) gebruikers motiveren om die vaardigheden op te doen die we vandaag en in de toekomst nodig hebben.