Kunnen de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa voorkomen worden?

De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa (Inflammatory bowel diseases of IBD) zijn auto-inflammatoire aandoeningen waaraan in Nederland ruim 60.000 mensen aan lijden. Deze ziekten presenteren zich veelal in de eerste 30 jaar van het leven en gaan gepaard met een vrijwel normale levensverwachting. Gedurende het leven hebben patiënten vaak invaliderende klachten die de levenskwaliteit nadelig beïnvloeden. Hierdoor ondervinden opleidingen en studies schade en zijn patiënten vaker arbeidsongeschikt. De behandeling van IBD is de laatste jaren sterk verbeterd, ondermeer door de introductie van zogenaamde biologica. Deze therapie is duur en slaat helaas bij een minderheid van patiënten voor langere tijd aan. Genezing is voorlopig niet mogelijk. Onderzoek naar preventie van IBD is daarom essentieel. Identificatie van risico-individueen, en, aansluitend, interventies om de aandoeningen te voorkomen of de ernst hiervan te beperken is tot op heden niet onderzocht. Toch liggen hier de komende tien jaar grote kansen: gericht onderzoek naar haalbaarheid en effectiviteit van dergelijke strategieën zijn hoogst noodzakelijk.