Kunnen de huidige putten voor schaliegas heropend worden voor het winnen van aardwarmte of eventueel het opslaan van een overschot aan warmte?

Op grote diepte heersen hoge temperaturen die aangewend kunnen worden voor het verwarmen van woningen en kassen. Waar deze gebieden toegankelijk zijn kunnen, zoals bij schaliegas putten, kan snel duurzaam warmte gewonnen worden.