Kunnen de aardbevingen in Groningen stoppen door inspuiting CO2 op lokatie gaswinning?

Door inspuiting CO2 op de lokatie van de gaswinning worden de holten die door de gaswinning zijn ontstaan weer gevuld en lijkt mij de kans op aardbevingen kleiner. Maar is dat zo? Het zou de oplossing van twee problemen zijn. Het overschot aan CO2 en de aardbevingen. Als het soortelijk gewicht van CO2 lager is dan van het gas, dan zou CO2 ook bij gaswinning gebruikt kunnen worden en onder het gas ingespoten moeten worden.