Kunnen computer-gebruikers taken en verantwoordelijkheden uit handen geven aan hun computer?

Computer-, telefoon-, en tablet-bezitters zijn steeds actiever, bijvoorbeeld in e-commerce en op social media. Kan een deel van deze tijdrovende activiteiten worden uitbesteed aan intelligente agenten? Dat zou wel makkelijk zijn. Deze agenten zouden dan uit naam van de gebruiker bijvoorbeeld aankopen kunnen doen in e-shops of bijeenkomsten kunnen organiseren op social media. Als dit zou kunnen, wat zouden dan de sociale en juridische gevolgen zijn van zelfstandig opererende agenten? En wie is er verantwoordelijk voor het handelen?