Kunnen alle universiteit samen niet snel een alternatief energieplan ontwikkelen voor Nederland?

Nu we drastisch terug moeten in gaswinning in Groningen om de Groningers een leefbare provincie te gunnen en nu klimaatverandering noopt dat we snel geen kolen meer stoken moeten we echt toe naar een andere vorm van energiewinning in Nederland. Kernenergie lijkt niet meer de oplossing, gas uit Rusland heeft ook nadelen. Hoe moet de Nederlandse energietransitie er echt uit zien. Tot nu lijken we er in Nederland vooral over te praten. In 2022 hebben nog 84% fossiele energie, als het energie-akkoord al gaat werken. Is de Duitse Energiewende iets voor Nederland? Waarom werkt dat daar beter dan hier? Nemen de universiteiten de handschoen op om voortbouwend op het energieakkoord dat hele kleine stapjes zet tot 2020/2022 te komen met een revolutionair maar wel werkbaar plan om om tussen 2020 en 2030 veel duurzamer te worden qua energie?