Kunnen afwijkende natuurconstanten elkaar compenseren voor behoud van leven?

De natuurkunde kent vele natuurconstanten zoals de lichtsnelheid massa van proton/electron etc. Deze constanten komen erg nauwkeurig om het leven op aarde mogelijk te maken. Als er eentje afwijkt valt de hele leefwereld in duigen. Maar kan een afwijking van een of meerdere constanten ondervangen worden door een andere compenserende (afwijkende) natuurconstante, waardoor leven zoals we dat nu ongeveer kennen voor mensen mogelijk blijft?