Kun je in de manier van tekenen in kindertekeningen zien of er sprake is psychiatrische aandoeningen.

Al jaren werk ik als creatief therapeut met jeugdigen van 6 tot 18 jaar. Vlgs de diagnostic drawings series van barry Cohen zou dat kunnen door structrurele elementen in de tekeningen te scoren. Het is onderzoek op zijn amerikaans, wat ik zelf meer zie als een soort pilot. Er is nog weinig onderzoek bij het jonge kind, vanaf 12 jaar heb ik altijd deze test afgenomen, maar ben niet voldoende geschoold om hier echt onderzoek naar te doen. Ik heb het idee dat het heel waardevol is om deze tekeningen verder te bestuderen.