Kun je (alle) middelbare scholieren twee à drie keer per jaar intelectueel en motorisch testen om zo vroeg psychiatrische ziekten te herkennen? (immuunsysteem)

1-(NRC-artikel 18-1-2013) Slechte taaltest voorspelt psychisch probleem. Pubers hebben een verhoogde kans om als volwassene psychotisch te worden als ze tussen hun dertiende en achttiende achterblijven in hun spraak- en taalontwikkeling. Dat blijkt uit jaren durend Zweeds onderzoek onder ruim 10.000 mannen. De verbale prestaties tijdens de puberteit bleken een sterke voorspeller van schizofrenie en andere psychiatrische ziekten. Eerder is al aangetoond dat achterblijvende schoolprestaties latere psychiatrische ellende voorspellen. Zelfs een slechtere test op 18-jarige leeftijd verhoogt de kans al, maar de veranderingen over een reeks van jaren geeft een veel duidelijker signaal. De achteruitgang over die periode van een standaarddeviatie op de testuitslag verhoogt de kans met ongeveer 40 procent. Alleen voor een bipolaire stoornis (manische depressiviteit) is eerder aangetoond, en ook weer in dit onderzoek, dat daardoor juist mensen worden getroffen die beter scoren dan hun leeftijdsgenoten. 2-Test ook de volgende punten die achteruitgaan: wiskunde, ruimtelijk inzicht, het korte en lange termijn geheugen (woordjes stampen), lichamelijk coördinatie, evenwichtsgevoel, fijne motoriek (bijvoorbeeld tekenen en schrijven), reflexen (waarschijnlijk in mindere mate een verslechtering), muzikaliteit (ritme en wijs houden), initiatief nemen, plannen en lichamelijke en geestelijke fitheid (moeheid). Bij een dalende lijn is er vermoedelijk wat aan de hand.