Komt er snel genoeg een oplossing voor het fosfaat tekort dat in de wereld dreigt voor agri-sector.

Fosfor tekort is naast CO2/global warming en een toekomstig tekort aan drinkwater (lokaal) een volgende bedreiging voor de (derde) wereld. Voor de voedselvoorziening zullen de zwakste landen waarschijnlijk de grootste gevolgen ervan ondervinden. De Nederlandse wetenschap heeft heeft hier een schone taak om vóór de commerciële belangen uit te gaan.