Komt dyslexie in dezelfde vorm en mate voor bij andere schriften dan het Latijnse schrift, zoals bijvoorbeeld het Chinees ?

Het Chinees is een tonentaal waarbij ieder karakter niet alleen een bepaalde klank maar ook een bepaalde toonhoogte heeft.