Komen wonderen / onverklaarbare genezingen ook voor bij mensen met een psychisch probleem?

Wonderen / onverklaarbare genezingen zijn beschreven bij mensen met een fysieke aandoening zoals kanker. Komen die wonderen ook voor bij mensen met een psychische aandoening?