Komen levende mensen bij leven, ooit te weten wat hen wacht na de dood ?

We weten niet wat er na de dood is. Bijna alles heeft een functie in de natuur. Namelijk om het leven in stand te houden of te bevorderen. Heeft deze onwetendheid misschien ook die functie ? Dat zou kunnen betekenen dat het paradijs bestaat, of dat de dood zeer te verkiezen is boven leven. Met deze kennis zouden we massaal de dood kunnen verkiezen. Op naar het walhalla, de eeuwige jachtvelden. (Wat islamitische martelaren al geloven met hun maagden in het hiernamaals,)