Kennen we de diepzee voldoende om er efficiënt en duurzaam gebruik van te maken?

De diepzee wordt meer en meer gebruikt door visserij, voor olie en gaswinning en er zijn grote plannen voor winning van ertsen, in het bijzonder essentiële metalen. Dit is problematisch omdat we zeer weinig van diepzee weten. We weten niet wat menging veroorzaakt, we weten vrijwel niet we er leeft en hoe toekomstige menselijke activiteiten diepzee ecosystemen veranderen. Op grond van het voorzorg principe zouden we dus geen resources uit de diepzee mogen halen.