Katalyse is cruciaal voor efficiënte chemische processen. Kunnen alle katalysatoren gemaakt worden van goedkope, veelvoorkomende en niet-giftige elementen zoals de overgangsmetalen van de eerste rij in het periodiek systeem?

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de chemie als geheel. De snel groeiende wereldbevolking zet alle productiemethoden van materialen, chemicaliën en brandstoffen steeds verder onder druk. Milieuverontreiniging moet worden voorkomen en klimaatproblemen moeten worden aangepakt. We moeten ervoor zorgen dat we onze chemicaliën op een zo efficiënt mogelijk manier maken, met zo min mogelijk energie, zo schoon mogelijk met min mogelijk bijproducten. Deze vraag is ingediend vanuit het perspectief van het zwaartepunt Duurzame Chemie aan de UvA.