Kan windenergie niet kleinschalig ingezet worden?

Is het niet mogelijk om ieder dak te voorzien van een kleine 'windmolen' of een aantal kleine 'windmolens'. Je ziet wel eens aan de kant van de weg heel kleine windmolentjes. Bijvoorbeeld in de buurt van Zeewolde. Volgens mij om licht te genereren als het avond wordt. Aangezien overal in Nederland de wind waait, zou je eigenlijk veel meer op kleine schaal gebruik willen maken van windenergie. En dan niet direct massaal, duur, met veel geluidsoverlast en schadelijk voor vogels en insecten. Maar heel klein, om (deels) in de eigen energiebehoefte te voorzien.