Kan waterstof geproduceerd worden door elektrolyse van zeewater mbv. windenergie?

Er zijn grootse plannen met windparken op zee. Dan kan opslag en buffering van windenergie wenselijker worden. Door waterstof te produceren uit elektrolyse van zeewater met de elektriciteit die door de windparken wordt geleverd, kan de energie opgeslagen worden (veilig op zee). De energie uit waterstof kan later aangewend worden waar en wanneer dat nuttig is: door verbranding en omzetting naar elektriciteit in een centrale (tijdens windstilte) of door auto's op waterstof, etc.