Kan taijiquan, de van oorsprong martiale bewegingsleer uit China, bijdragen aan een betere gezondheid?

De kosten voor de gezondheidszorg in Nederland lopen alsmaar op. En terwijl we gemiddeld steeds langer leven krijgen farmaceutische industrieën en verzekeraars steeds meer invloed op het beleid voor die zorg. Alternatieven voor de bestaande reguliere gezondheidszorg lijken te vinden in het adagium dat voorkomen beter is dan genezen en in meer holistische benaderingen van het lichaam, het leven als één geheel. Hypotheses: 1. Regelmatige beweging is fysiek en mentaal goed voor de mens. 2. Balans is het beste; niet elk orgaan hoeft op elk moment optimaal te functioneren als het lichaam als geheel goed functioneert. 3. Alternatieve geneeswijzen die aandachtige beweging propageren werken 4. Het leven bestaat bij de gratie van ‘levensenergie’, het raadsel van de geboorte, van de dood. Deze levensenergie verzorgen is belangrijker dan zorg voor afzonderlijke organen. Taijiquan heeft een sterke relatie met TCM; interessant is de anekdote over artsen die in China betaald werden zolang hun patiënten gezond bleven. Het onderzoek naar de vermeende positieve effecten van beoefening van taijiquan zou uitgevoerd kunnen worden i.s.m. China i.h.k.v. ‘academische excellentie’ en ‘wederzijds belang en profijt’ (en East meets West).