Kan opsporing en behandeling van pijn de kwaliteit van leven van ouderen met dementie verhogen?

Er is een groeiend aantal ouderen met dementie. Dit betekent dat we in de toekomst de beschikbare zorg gerichter moeten kunnen inzetten. Het zou heel mooi zijn om ons hierbij te laten leiden door de kwaliteit van leven van deze oudere. Maar hoe komen we erachter welk aspect hierin belangrijk is, als de oudere met dementie dit zelf niet meer kan aangeven? Een betere opsporing en behandeling van pijn lijkt een belangrijke kandidaat om de kwaliteit van leven te verbeteren. De relatie tussen pijn en gedrag is duidelijk aanwezig, maar lastig te ontwarren, zowel in herkenning als behandeling. Het onderzoek is uitdagend, omdat er vragen op meerdere vlakken meespelen: van neuropsychologie tot implementatie.