Kan Nederland en met name het onderwijs bereid gevonden worden om het Christendom te gaan deconstrueren ?

Voor de bestrijding van terrorisme dat ofwel rechtvaardiging zoekt in religieuze contexten ofwel daarvan misbruik maakt, is het essentieel dat de Westerse overheden inzetten op de deconstructie van het Christendom, als immers de dominante Westerse religie, zodanig dat het discussiedomein niet langer te lijden heeft van het "frame" van het ene geloof versus het andere, maar zodat er een zuivere discussie ontstaat over een (niet collectief maar persoonlijk) wel-of-niet-geloven in "iets hogers" (mogelijk: wiskundige abstractie). Je verdiepen in bijv. de Islam om daarna te concluderen dat dit ook een geloof is, is weinig efficient. Hoe maak je dit aan die Westerse overheden duidelijk ? Overheden zijn in verwarring over de scheiding van staat en kerk, willen dan niet ingrijpen waar ze juist wel moeten ingrijpen, met voor Nederland een fnuikende traditie van het zuilensysteem, en een algemeen gebrek aan respect voor andersdenkenden waarin laster tot geaccepteerde praktijk is geworden - zie bijvoorbeeld het wegjagen van Willem Frederik Hermans of de demonisering van Pim Fortuyn. Een eerste stap zou een groter besef bij wetenschappers, leraren en onderwijzers over deze zaken zijn. Maar hoe bereik je dit, wanneer ueberhaupt reeds gebrek aan tolerantie bestaat ? Zie http://thomascool.eu/Papers/EWVJ/Index.html en http://boycottholland.wordpress.com/2015/02/03/the-importance-of-jesus-for-education.