Kan men de aanleg voor trombose sneller opsporen?

20% van de Nederlandse bevolking lijdt aan de afwijking Factor V Leiden, ook wel genaamd APC-resistentie. Dit houdt in, dat in bepaalde gevallen trombose kan ontstaan. Het is meestal zo, dat trombose zich openbaart in een noodsituatie, zoals bij een bevalling of op reis, ver weg van Nederland, in een vliegtuig. Zou het mogelijk zijn de aanleg voor trombose eerder op te sporen door een eenvoudige test, bij voorbeeld bij het hielprikje bij baby's of bij een bevolkingsonderzoek? Ik heb zelf meegemaakt dat deze aandoening zich openbaarde bij mij, gelukkig is het allemaal goed gekomen, maar het kan zich ook in moeilijke situaties openbaren, als je niet vlakbij een arts of een ziekenhuis bent.