kan kwantum fysica worden toegepast op levende systemen

Gisteren heb ik de vraag ingediend of het bewustzijn verklaard kan worden uit de kwantum fysica. (zie ook mijn toelichting bij die vraag) Vandaag wil ik deze vraag indienen omdat het verklaren van het bewustzijn misschien een stap te ver is, wanneer wetenschappers zich eerst eens met kwantum fysica voor levende systemen gaan bezighouden is dat een behulpzame eerste stap.