Kan kanker ontstaan of zich ontwikkelen door bepaalde fysische (en dus niet per se chemische of biologische) omstandigheden op celniveau?

Zijn er ook fysische parameters (bijv. druk, elektrische of magnetische velden), die het ontstaan of ontwikkelen van kanker bevorderen? Het gaat hierbij dan om natuurlijke variatie in de fysische omgeving van de cel in het lichaam, dus niet direct opgelegd van buitenaf. Kunnen deze al dan niet in combinatie met chemische en biologische mechanismen de kans op kanker vergroten?