Kan iTechnologie de onderlinge communicatie tussen de schakels van de vreemdelingenketen versterken?

Veel onderdelen van het ministerie werken met elkaar en met andere overheidspartners in een geschakeld proces aan dezelfde onderwerpen. Bijvoorbeeld binnen het vreemdelingenbeleid is sprake van meerdere organisaties die als het ware in een keten moeten samenwerken om dat beleid uit te voeren. Kan iTechnologie de onderlinge communicatie tussen de schakels van deze keten versterken? Tegenwoordig staat alles en iedereen met elkaar in verbinding. We spreken van hyperconnectiviteit, het internet der dingen is werkelijkheid aan het worden. We maken gebruik van allerlei apparaten die continu online en met elkaar verbonden zijn. De apparaten updaten zichzelf en we hoeven niet meer ter plekke te zijn om ze te bedienen. Onderweg naar huis zetten we met onze mobiele telefoon de thermostaat thuis alvast hoger. Chirurgen voeren hartoperaties uit vanaf de andere kant van de wereld. Hoe kan iTechnologie de taken en verantwoordelijkheden van het ministerie van Veiligheid en Justitie ondersteunen?