Kan informele wetenschapscommunicatie, zoals science cafés, debatcafés, kenniscafés, bijdragen aan de dialoog tussen burger en wetenschap?

Naast meer formele vormen van wetenschapscommunicatie als wetenschapsvoorlichting en wetenschapsjournalistiek is informele wetenschapscommunicatie opgekomen. Voorbeelden zijn debat-, kennis- en science cafés. Een van de kenmerken daarvan is dat de wetenschap naar het publiek komt. Kunnen dit soort activiteiten bijdragen aan een groter inzicht van de burger in het wetenschapsproces? Bevorderen ze vertrouwen in de wetenschap? Leiden ze tot een kritischer houding van deelnemers ten aanzien van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek? Bevorderen ze ook een groter inzicht van wetenschappers in wat het publiek beweegt? Zijn ze een effectief dialoogkanaal?