kan ik onze postie in het heelal afleiden uit de achtergrondstraling?

de temperatuur (=golflengte) van de achtergrondstraling is met grote nauwkeurigheid gemeten. deze straling is het restant van de oerknal. Algemeen GELDT, als ik beweeg t.o.v. straling zie ik een dopplerverschuiving (blauwer in de bewegingsrichting, roder naar achter); via de hubble-constante is deze verschuiving te koppelen aan een afstand tot de bron van die straling. de vraag is: treedt deze verschuiving in de metingen aan de achtergrond straling? indien nee, waarom niet indien ja, is die verschuiving gemeten, en zoja hoe groot is die? ten slotte, hoe groot is via de hubble-constante onze afstand tot de bron van die straling?