Kan iets uit niets ontstaan?

Uitgaande van de oerknal is er op een bepaald moment iets wat uit elkaar knalt. Waar komt datgene dan vandaan en hoe is dat te verklaren met redelijke waarschijnlijkheid?