Kan hoogbegaafdheid van kinderen vaker dan tot nu toe wordt gedacht de oorzaak zijn van gedragsproblemen en psychische problemen?

Als oorzaak van gedragsproblemen en psychische problemen bij kinderen wordt hoogbegaafdheid vaak over het hoofd gezien, terwijl dat misschien veel vaker dan wij nu weten ten grondslag ligt aan deze problemen, met als gevolg dat deze kinderen vaak jarenlang symptomatisch behandeld worden en de eigenlijke oorzaak veel te laat ontdekt wordt.