Kan het zijn dat geen mens maar enkel de wetenschappelijk verantwoord samenwerkende delen van de mensheid de wetenschappelijke werkelijkheid zelfs in de fysica (Bayesiaans!) kan waarnemen en dus toetsbaar kan naderen?

Alfa’s als 40% van de mensheid zien het beeld niet, zoals de potentie van een mooie woning onder het stof. Bèta’s als 40% van de mensheid kunnen niet relativeren, maar enkel serieus spiegelen, ondanks dat ze de formules van de relativiteit kunnen toepassen. De 20% gamma’s zien nooit de reeks in een rij getallen van een IQ test, en moeten dus als niet intuïtief aanleerbaren alle mogelijkheden als een zwakzinnige nalopen, om enkel als op-z’n-minst-boven-gemiddeld-snel-denkende, niet een – dus sowieso (voor traag denkenden/niet-goed-rekenkundig-onderwezenen) onterechte - dyscalculie diagnose te krijgen. Ook voelen gamma’s intuïtief het paradigma niet aan, wat alfa’s en bèta’s wel kunnen. Enkel door samen te werken als dictaat kan de kritisch vereiste boven par gis op de vier kritische overlevingsassen gehaald worden: gis op de relatie; gis op het gestelde doel; gis op wat de peergroep/leider/autoriteit-wil en gis op wat te doen en na te laten ter behoud van gezag. Elk gesteld doel, zoals een zo lang mogelijk tevreden leven, is niet haalbaar als te lang beneden par gegist wordt, op ook maar één van de vier assen. Ook na opleiding en hoe intelligent hoogbegaafd ook niemand kan dus individueel alle gepresenteerde relevante data als relevant herkennen. Samenwerken!