Kan het invoeren van een basisinkomen (voor iedereen uiteindelijk) een positieve nieuwe impuls geven aan de (Nederlandse) economie? En zo ja, hoeveel zou dat basisinkomen ongeveer moeten zijn?

Ik denk en hoop dat het invoeren van een basisinkomen voor iedereen een positieve impuls kan geven aan de economie. Nederland zou een gidsland kunnen zijn, want uiteindelijk hoop ik dat zoiets wereldwijd gerealiseerd zal worden. Mensen zullen er gezonder en gelukkiger van worden en de ruimte en vrijheid hebben om hun talenten optimaal te benutten. Ook zullen zij gemakkelijker van werkgever of werk kunnen wisselen. Ik ben benieuwd hoe dit ingevoerd kan worden en hoe het belastingsysteem er dan uit zou zien in optimale vorm. Nu veel bestaande banen verdwijnen zal naar nieuwe oplossingen gezocht moeten worden. Een economie op basis van talenten, kennis en kunde en vooral ook op vertrouwen lijkt mij een heel goed idee.