Kan het Internet fundamenteel veiliger gemaakt worden?

Op dit moment lijkt het Internet onvoldoende fundamenten te hebben om veiligheid te garanderen. Dit vloeit primair voort uit commerciële belangen (zoals cookies of Google's "sneaky" methoden). Is het mogelijk de gebruiker meer controle te laten hebben op datgene wat zich voltrekt? Dus het fundamentele uitgangspunt (gebruiker is altijd "in control") te laten prevaleren boven het aangebodene? Wat is daar voor nodig? Als "oude rot" in het vak ben ik uiteraard bereid gedachten hierover uit te wisselen met onderzoekers om e.e.a. scherper te definiëren.