Kan het geheugen van ouderen worden verbeterd door beter kauwen?

De mens wordt steeds ouder en hoewel dit enerzijds een zegen is, komt ouderdom met gebreken. Naast lichamelijke klachten neemt ook het aantal cognitieve problemen toe naarmate mensen ouder worden. Recente dierproeven laten zien dat het verlies van tandcontact en het kauwen van zacht voedsel leiden tot een verslechtering van cognitieve functies, zoals het vermogen van het proefdier om zich te oriënteren in de ruimte. Het goede nieuws is, dat deze verslechtering omkeerbaar lijkt: herstel van tandcontact en overstappen op stevig voedsel leiden tot een verbeterde cognitie. Ook bij oudere mensen wordt in toenemende mate geobserveerd dat de gebitsstatus en het daarmee samenhangende kauwvermogen geassocieerd is met betere cognitieve functies. Bewijs voor een daadwerkelijk causaal verband ontbreekt echter nog. Het daartoe benodigde longitudinale onderzoek dient hoognodig te worden uitgevoerd, teneinde het zowel lichamelijk als geestelijk gezond ouder worden daadwerkelijk te stimuleren.