Kan er nog radicaler gedecentraliseerd worden, en zo ja, op welke beleidsterreinen en hoe zou dat er dan uit kunnen zien?

De decentralisaties in het sociaal domein worden over het algemeen vanuit principieel oogpunt (dichtbij, korte lijn tussen burger en eerste overheid) positief gewaardeerd, al valt er over tempo en randvoorwaarden te discussiëren. Maar wellicht zou er nog veel radicaler te decentraliseren zijn, ook op andere terreinen, en heeft de burger daar veel bij te winnen. Een wetenschappelijke verkenning kan hiervan de voor- en nadelen in kaart brengen, en ook kijken naar buitenlandse voorbeelden die ons zouden kunnen inspireren en verder helpen. De omgekeerde vraag verdient daarbij ook aandacht: zijn er voorbeelden van decentrale taken die wellicht beter gecentraliseerd kunnen worden?