kan er meer verbinding gemaakt worden tussen reguliere en complementaire zorg, uitmondend in integrale zorg, die rekening houdt met de grote diversiteit tussen patienten?

de verbinding tussen standaard en persoonsgerichte behandeling is in Nederland in vergelijking met verschillende landen nog maar schaars aanwezig. waar het in Duitsland steeds meer gebruikelijk is dat kankerspecialisten van diverse geneeswijzen de handen ineen slaan, is er in Nederland nog een verzuiling die doet denken aan het IJzeren Gordijn. en de patient is het slachtoffer. het wordt hoog tijd dat vooroordelen als 'het is niet wetenschappelijk bewezen' en 'het kán niet werken' als achterhaald worden onderkend, en dat er een gezamenlijke inspanning in onderwijs onderzoek en klinische zorg komt. de aantallen mensen die overlijden kunnen sterk verminderen door een geintegreerde behandeling ondersteund door feiten verkregen in wetenschappelijk onderzoek. de ontwikkelingen in de systeembiologie maken een gedifferentieerde diagnose en therapie tussen patienten met dezelfde soort ziekte mogelijk. de enige belemmering is nog de hokjesgeest, wetenschappelijk is er geen aanleiding deze mensonwaardige situatie in Nederland te laten voortduren. de Artsen vereniging Integrale Geneeskunde zoekt naar the best of two worlds: een gedegen kennisontwikkeling van ziekteprocessen gecombineerd met de stimulering van de eigen geneeskracht in het psycho-immunologische systeem van de mens.