Kan er, in het belang en de urgentie van onze gezamenlijke toekomst, een multidisciplinair platform worden opgezet voor het ontwikkelen van praktische toepassingen gebaseerd op het evolutionair ontwikkelde, individuele gedrag van de mens?

De afgelopen drie decennia is er veel en grensverleggend inzicht verkregen in de menselijke cognitieve, biologische en psychologische besluitvormings- en keuzeprocessen via informatieverwerking van interne en externe oorsprong. Omdat de werking en oorsprong van het brein en gedrag een aanzienlijk kennisveld bestrijken, zijn wij als evolutiepsycholoog groot voorstander van de integratie van de daarvoor relevante wetenschappen. Dit zijn o.a. cognitie, biologie, psychologie, genetica, economie, antropologie en archeologie. De geïntegreerde aanpak van evolutiepsychologie bewijst zich in toenemende mate in haar praktische toepassingen. Op dit gebied is al veel vooruitgang geboekt zoals in de (geestelijke) gezondheid, etnische problematiek, criminologie, erfelijkheid, ontwikkelingspsychologie, onderwijs en politiek-bestuurlijke wetenschappen. Hier is echter nog veel werk te verrichten. Als evolutiepsychologen, verbonden aan de universiteit van Groningen en gespecialiseerd in individuele menselijke verschillen, zijn ook wij een groot voorstander van interdisciplinaire samenwerking. Ons land is met haar hoge kennisniveau op de verschillende gebieden bij uitstek geschikt hieraan een belangrijke bijdrage te leveren.