Kan er een innovatief experimenteel model ontwikkeld worden om medicijndosering in kinderen te verbeteren?

Kinderen worden gedoseerd als kleine volwassenen, mede omdat er weinig data bestaat wat betreft kinderfarmacologie. Een experimenteelmodel zou hierbij een uitkomst kunnen zijn, maar jongen van de gebruikelijke diermodellen zijn niet vergelijkbaar met menselijke kinderen. Meer experimentele data kan vervolgens efficient gebruikt en herbruikt worden door middel van farmacologische modellen, om vervolgens te extrapoleren naar het individuele kind in de kliniek.