Kan energie opgewekt worden middels de krachten op en rond de (draaiende) aarde?

Op de aarde kennen we zwaartekrachtvelden. Is er energie op te wekken om de verschillen tussen deze velden te benutten, zoals we ook wind benutten door verschillen in luchtdruk. Ook geldt: hoe dichter bij de kern van de aarde, des te groter de zwaartekracht. Is dit verschil te benutten in bijv wolkenkrabbers. Daarnaast bestaat door draaiing van de aarde op bijna ieder punt (alle op twee polen na) een corioliskracht. Deze kracht zorgt ervoor dat de slinger van Foucault, naast de slingerbeweging, een 'draaiende' beweging maakt. Is deze kracht geschikt (lees: groot genoeg) om energie op te wekken?