Kan elk huishouden of bedrijf in Nederland een eigen mini-elektriciteitscentrale krijgen?

Iedere locatie in Nederland waar gewoond of gewerkt wordt, is afhankelijk van elektriciteit. De afhankelijkheid van stroom neemt de afgelopen jaren, met de vergaande inzet van elektronica, alleen maar verder toe. Bij een stroomstoring wordt dan ook pijnlijk duidelijk dat werkelijk meteen alles stil staat. Ook loopt dure apparatuur gevaar, en bij een heftige, langdurige storing ontstaat al snel veel schade aan bedrijfsvoering, of, bijvoorbeeld, de inhoud van onze koelkasten en vriezers. Centrale opwekking van stroom en de precieze verspreiding daarvan naar elk adres in Nederland is erg kwetsbaar en het onderhoud van het zeer wijd vertakte elektriciteitsnet erg kostbaar. Met de komst van nieuwe technologie zou het mogelijk moeten zijn om lokaal energie op te wekken, en tijdelijk op te slaan. Je kan denken aan een installatie met een combinatie van zonne-energie, windenergie (een kleine turbine), en een krachtige batterij, eventueel aangevuld met aardwarmte of bio-brandstof. Met succesvolle lokale energieopwekking zou het elektriciteitsnet en grote elektriciteitscentrales uiteindelijk misschien wel geheel afgeschaft kunnen worden. Deze grote kostenbesparing zou kunnen worden ingezet om de technologie van ‘combi-mini-electriciteits-centrales’ voor lokaal gebruik te ontwikkelen.