Kan elk gedrag enigszins gemodelleerd worden op een kantelend Galtonspijkerbord als elektron kwantum (zo niet echt) dynamisch kristal van een Bayesiaanse logische reactie op input uit het geheugen, op telkens een van de Big Five persoonlijkheden?

Telkens in vier normaal-typisch verdeelde DNA-standen: ver-boven;boven;onder;ver-onder-gemiddeld waarbij geslotenheid-op-doel; geslotenheid-op-relatie; zorgvuldigheid; on-alertheid; introversie; onvriendelijkheid telkens egoïstisch is. Het gedrag van een (overigens ten onrechte DSM-5 geniaal gek geachte) Einstein/Bach of-te-wel Henk Kamp type is zowel onder druk, als deze boze Groningers toespreekt, en niet onder druk, ver boven gemiddeld vriendelijk (sociaal). Dit in de zin dat hij iemand uiterst minzaam op z’n lazer kan geven, hetgeen direct ophoudt als het ver boven gemiddelde zowel onder druk als niet, geslotenheid op het doel bereikt is. Kamp is twee maal een doelgericht type, dus een 1/500 voorkomende ver-boven-gemiddeld-snel-denkende-gamma-bèta-zijde-specialist. Deels kan het gedrag van een Kamp type ten aanzien van vriendelijkheid gemodelleerd worden op een kantelbaar Galtonspijkerbord. Sterke-intuïtief-bepaald: twee dunne “triceps-veren” en twee “sterke “biceps-veren” komen er twee-gespannen biceps aan de sociale kant voor vriendelijkheid en twee gespannen-triceps voor on-vriendelijkheid. Kantelpunt een balkje in het midden. Als een gokautomaat met een sterke voorkeur voor vriendelijk gedrag, naar aanleiding van een input via het geheugen (of de nog-zwakkere-culturele-geheugen-ratio “wil"-terug-kantel-spier”). Zelf-lerend maar nooit volledig voorspelbaar waar de "elektron-balletjes" zullen vallen, bij een gegeven input: heel soms toch onvriendelijk te-meer omdat "wil"-op-doel-sterker. DNA en gedrag is kwantum-mechanische robotica. Deterministisch-beperkt-Goddelijk-dobbelspel.

Bijbehorende clustervragen

Er zijn geen clustervragen toegevoegd aan deze agenda