Kan een vliegtuig gebouwd worden met de lengte van de vleugels geplaatst in de vliegrichting.

Door met ėėn of meer vertikaal geplaatste radiale propellers lucht aan te zuigen en deze lucht langs twee in vliegrichting geplaatste vleugels te blazen, dus aan weerszijden van de propeller(s) van binnen naar buiten kan een relatief smal vliegtuig gebouwd worden dat toegelaten kan worden tot de openbare weg en een oplossing kan bieden voor het toekomstige verkeersinfarct. Een combinatie van een helicopter en een vliegtuig. Op de weg kunnen de vleugels neergeklapt worden. Voortstuwing wordt verkregen door de lucht niet alleen naar buiten maar ook iets naar achteren te blazen of door schoepen op de vleugels.