Kan een integrale overheidsaanpak op diverse terreinen worden ondersteund door eenduidige infrastructuur waarlangs we al dan niet geautomatiseerd informatie kunnen ontsluiten voor diverse partijen. Hoe dat pragmatisch, rechtmatig en haalbaar te doen?

Op diverse veiligheidsterreinen is er sprake van een integrale aanpak. Dezelfde partners moeten op die verschillende probleemvelden vaak meerdere keren dezelfde informatie aanleveren. Dat is niet effectief en levert administratieve lasten op. Innovatief onderzoek zou erop gericht kunnen zijn ervoor te zorgen dat we ten behoeve van een goede integrale aanpak van diverse problemen (en binnen de privacykaders) nadenken over een eenduidige infrastructuur waarlangs we al dan niet geautomatiseerd informatie kunnen ontsluiten voor diverse partijen.