Kan een computer een rechter assisteren bij het nemen van een beslissing?

Een rechter neemt een beslissing over wat er gebeurd is op basis van het beschikbare bewijs. Hoe die beslissing volgt uit het bewijs, blijft echter onzichtbaar voor de buitenwereld. Welk redeneerproces ligt hieraan ten grondslag, en is het mogelijk om zo'n proces na te bootsen met een computer en hierbij de rechter te assisteren?