Kan digitalisatie toegepast bij rechtstoedeling tegemoet komen aan het humane aspect daarbij?

Voor mij eigenlijk al een retorische vraag, omdat uit eigen ervaring het antwoord volmondig "nee" moet zijn. Zolang de justitiële autoriteiten nog in geen enkel opzicht de beschikking hebben over "intelligente" computers, leidt gebruik ervan tot rigide, generaliserende en contra humane maatregelen en vonnissen. Een voorbeeld tegenwoordig is de toepassing van de wet Mulder (Wet Administratief Rechtelijke Handhaving). In verband met mijn leeftijd en geestelijke omstandigheid (75) leek mij autorijden niet meer verantwoord. Ook mijn auto was oud en heb deze laten slopen, waarbij evenwel het vrijwaringsbewijs in het ongerede is geraakt. Door deze simpele omissie ben ik door de Leeuwarder politie reeds 2x uit huis gesleept (jong geleerd: politie in Leeuwarden met onze buren Spanjaardslaan 133 Leeuwarden in 1943, google). Ik werd gegijzeld op basis van een inmiddels opgelopen sanctie van ruim E.20.000,- door het fascistoïde C.J.I.B (lees: Ombudsman en Rijdende Rechter). Als gedetineerde lijk ik de voorloper in de wijze waarop de overheid het bejaarden probleem in de toekomst zal gaan aanpakken. Ik zal 5 mei, de bevrijding niet meer vieren; mijn vrijheid is inmiddels al dood gedigitaliseerd. Weg met de "stasi" wet Mulder ! P.S. Voor een opgelegde administratieve sanctie staat ook geen rechtsprocedure open ....!