Kan de stress in de aardkorst onder controle van de mens worden geconcentreerd, en ontladen in energie?

De tektonische platen (aardschollen) staan voortdurend onder hoge stress (in de orde van 10-10^10 MPa). De stressvelden zijn dynamisch en stress kan zich opbouwen totdat deformatie optreedt in het gesteente. Dit kan gradueel (folding) of plotseling (breuken/aardbevingen). Controleerbaar stress omzetten in warmte of beweging is misschien onmogelijk. Zo niet, dan kunnen natuurlijke aardbevingen misschien worden voorkomen en daarnaast zou energie misschien kunnen worden opgewekt.