Kan de schade door gaswinning (aardbevingen) worden tegengegaan door het aanbrengen van gas of water in de bodem?

Bij de gaswinning in Groningen treedt schade op door aardbevingen, die kennelijk veroorzaakt worden doordat de druk in de ondergrond verminderd is. Het ligt voor de hand om dit probleem tegen te gaan door in plaats van het aardgas een ander gas (bijvoorbeeld lucht, stikstof, kooldioxide) of vloeistof (water al of niet met hulpstoffen) in de bodem in te brengen. Is hier onderzoek naar gedaan, en welke mogelijkheden biedt dat? Wanneer het effect van aardbevingen hierdoor vermindert zouden gasmaatschappijen verplicht kunnen worden om zulke maatregelen te nemen. NB: Ik heb deze vraag al in februari 2013 gesteld aan enkele partijen in de Tweede Kamer maar daar is geen inhoudelijk antwoord op gekomen.