Kan de rook uit schoorstenen niet opgevangen worden en in vaste vorm uitgescheiden worden?

Mijn partner heeft een longprobleem die niet door eigen toedoen is ontstaan. Zij kan niet in de buurt van mensen zijn die roken. Dit is slechts een probleem op kleine schaal. Ik kan mij enorm verbazen als ik enorme rookpluimen uit talloze schoorstenen zie opgaan. De schoorstenen zijn hoog maar de vervuiling komt ergens weer neer en iemand gaat het inademen en zal de negatieve effecten gaan meemaken. Waarom is dit in deze tijd nog legaal.