Kan de rol van fysische processen (o.a. electromagnetisme) in de biologie verder worden onderzocht en mogelijk een verklaring vormen van diverse alternatieve behandelwijzen

Er zijn diverse aanwijzingen dat fysische krachten (tot nu toe sterk onderbelicht) een rol spelen bij biologische processen. Deze aanwijzingen komen in belangrijke mate uit de kringen van alternatieve geneeswijzen zoals bijvoorbeeld bij de licht-, resonantie-therapie. Het belang van electromagnetisme verdient het om nader onderzocht te worden en kan mogelijk een brug vormen naar een aantal alternatieve behandelwijzen . Tot nu toe vormt het wederzijds wantrouwen in reguliere en alternatieve circuits dat er onderzoek wordt gedaan