Kan de ontwikkeling van de Nederlandse letterkunde vergeleken worden met die van andere kleine Europese talen?

De bestaande geschiedenissen van de ontwikkeling van de Nederlandse letterkunde vergelijken die gewoonlijk met de literaire ontwikkelingen in de drie grote landen: Engeland, Duitsland, Frankrijk. Het zou interessant zijn de literaire ontwikkelingen in Nederland in het kader te zetten van ontwikkelingen in beter vergelijkbare landen, zoals Denemarken, Portugal, Zweden, Ierland, om juist de positie van kleine landen ten opzichte van het transculturele overwicht van de grote landen onderling te kunnen evalueren. Op deze manier zou een interessante literatuurgeschiedenis geschreven kunnen worden die niet beperkt nationaal is maar ook niet lijdt aan het euvel dat comparatieve literatuurgeschiedenissen meestal vertonen: teveel nadruk op de zwaargewichten van de grote Europese landen, die het zicht op het eigene van de ontwikkelingen in kleine taalgebieden belemmeren en geen oog hebben voor horizontale verbanden tussen die landen.

Bijbehorende clustervragen