Kan de oceaan een oplossing vormen voor de energie-water-voedsel-nexus?

De vraag sluit aan bij het thema Winnen op Zee dat wordt uitgewerkt binnen de topsector Water in het TKI Maritiem.