Kan de Noordzee benut worden voor het opwekken van energie uit stroming, golven en getijde?

Stroming, golven en getijde van de zee bevat een zeker hoeveelheid energie. Op dit moment is het nog niet mogelijk deze op een efficiente manier te ‘oogsten’. Zijn er technieken te ontwikkelen om deze energievoorraad te exploiteren? Vooral op locaties waar nu ook al windenergie wordt opgewekt kan dit door een efficiente inzet van infrastructuur en zonder een extra claim op het ruimtegebruik van de Noordzee.